Dyktanda.net - wyrazówka nr 7 z ch i h, test ortograficzny ch i h - zasady pisowni online.
Dyktanda

wszystkie testy
dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6

Test ortograficzny nr 7 (ch/h)

Słówkaćwiczenie ch i h
1łopak
2wier
3pro
4da
5łańcu
6arfa
7ak
8gma
9pe
10uczy
wszystkie testy
dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6