Dyktanda.net - podróż - dyktando online.
Dyktanda

dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6

Podróż

Gego przez całe swoje tydziestoletnie ycie ma o podróach. Chciał, by jego maenie się spełniło. Zaplanował swą podró bardzo starannie i ostronie, zwracając duą uwagę na szczegóły. Chciał się udać do Francji i Włoch. Uznał, e podró pociągiem będzie interesującym peyciem, które pyniesie mu nowe doświadczenia. W trakcie podróy zauwaył, że kolejae to miła grupa pracowników. Starali się oni być mili i pyjaźni wobec innych podrónych oraz chętnie słuyli pomocą.
 
Gdy pebył granicę francuską to uwieył, e wszystko moe się zdayć. Pragnął zobaczyć Pary i jego wspaniałości. Udał się do Luwru, gdzie znajdują się znakomite eźby, obrazy, pamiątki po dawnych czasach, pypominające o ludzkich talentach. Chciał stanąć na szczycie Wiey Eiffla.
 
Drugi etap jego podróy, czyli Włochy, był równie udany. ym stał się dla niego jakby drugim domem. Zachwyciły go budowle, ludzie, atmosfera. Udał się równie do Watykanu - siedziby Papiea. Podró ta stała się dla niego yciową lekcją. A doświadczenia, które zebrał pozostaną mu do końca ycia. Wiedział, że pydadzą mu się do pracy. Pybliy on swoimi wspomnieniami kraje, o których uczy swoich uczniów.

 
dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6