Dyktanda.net, prawa autorskie.
Dyktanda

Prawa autorskie

Copyright © 2006 - 2023 ZIEWIECKA URSZULA

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, skrypty, programy, grafiki i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność ZIEWIECKA URSZULA lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało to inaczej uzgodnione z ZIEWIECKA URSZULA.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez ZIEWIECKA URSZULA w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.