Dyktanda.net - wyrazówka nr 6 z ch i h, test ortograficzny ch i h - zasady pisowni online.
Dyktanda

wszystkie testy
dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6

Test ortograficzny nr 6 (ch/h)

Słówkaćwiczenie ch i h
1słu
2cio
3puowe
4rapanie
5otel
6płata
7omik
8alka
9boater
10rabąszcz
wszystkie testy
dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6