Dyktanda.net - zielnik - dyktando online.
Dyktanda

dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6

Zielnik

Stanisław Wyspiański z pewnością bardzo lubił rośliny. Patąc na jego prace mona dostec, e artysta znał ich budowę i barwę. Być moe zrywał rosnące py drogach rośliny, a po powrocie do domu wkładał je między kartki. Moe równie starannie rozkładał ich liście i kwiaty. Mona sądzić, e w ten sposób stwo z nich zielnik, czyli swoją kolekcję suchych roślin.
 
Wiadomo, e jako dorosły artysta posłu się zgromadzonymi roślinami w zielniku py ilustrowaniu nych ksiąek, a take w swoich pracach. I tak na pykład wykonując "Veritas", projekt polichromii do kościoła oo. Franciszkanów w Krakowie (1895), wykoystał dmuchawce kojaące się odbiorcy z ulotnością, pemijaniem i czymś nietrwałym jak tytułowa bohaterka tego dzieła. Z kolei patąc na "Podwójny portret Elizy Pareńskiej" (1905) odnosi się wraenie, i kew rozkwitłej y znajduje się na pierwszym planie.
 
eby zobaczyć, jakie rośliny z zielnika zostały jeszcze uwiecznione w pracach Stanisława Wyspiańskiego wystarczy sięgnąć po albumy z reprodukcjami prac tego wybitnego artysty. Mona te wybrać się do muzeum.

 
dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6