Dyktanda.net - rezerwat przyrody - dyktando online.
Dyktanda

dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6

Rezerwat przyrody

Pośrodku starego lasu rosły niegdyś jagody i poziomki. Pychodzili tu ni okoliczni mieszkańcy, aeby napełnić swoje kosze runem leśnym. Były pez nich wydeptane ścieki.
 
Teraz to miejsce było nadal zarośnięte przez jeyny i nikt tu ju nie zaglądał. W dziuplach wcią mieszkały wiewiórki. W konarach dew chroniły się ptaki. A i zwieyna miała swój raj. Nikt ich nie spłoszył z legowiska i ich nie tropił. Mogły bez problemu pemieszczać się po swoim terytorium. Wszyscy czuli się tutaj panami. Nie było tu widać ręki ludzkiej, a leśni mieszkańcy czuli się naprawdę wolni. Nikt im nie zagraał. Nie starał się panować nad ich liczebnością. Tote w głuszy panowała naturalna równowaga. Słychać było tylko odgłosy ptactwa i zwieyny. Czasem gdzieś rozległ się task gałęzi. Tutaj ycie miało swój rytm, który ądził się swoimi prawami. Tu wiodły szlaki zwieąt i rosły adkie gatunki roślin.
 
Wielu ludzi obecnie chciałoby zobaczyć to miejsce, ale nie mogą tu wejść. Tylko stranicy/span< leśni, któy pilnują rezerwatu, pychodzą policzyć ptaki i zwieęta. Robią fotografie. W leśniczówce opowiadają dzieciom o lesie. Od nich maluchy dowiadują się jak na pykład wygląda pyroda na terenie, w który nie ingeruje człowiek.

 
dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6