Dyktanda.net - koralowce i rafy koralowe - dyktando online.
Dyktanda

dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6

Koralowce i rafy koralowe

W ciepłych wodach morskich yją i rozwijają się zwieęta nazywane koralowcami. Mona je spotkać na dnie oceanów i pojedynczo lub w koloniach. Odznaczają się pięknymi barwami.
 
Olbymie kolonie koralowców mające ne kształty twoą rafy koralowe. Wyrónia się zazwyczaj ich ty typy: begowe, barierowe i atolowe. Rafy begowe występują py begu lądu lub wysp. Koralowce mona wtedy zobaczyć w płytkich miejscach. Natomiast rafy barierowe oddziela dua ilość wody od wyspy lub begu lądu. Powstały w ten sposób kanał wodny umoliwia statkom eglugę. Ten typ raf bywa te nazywany zaporowymi lub pybenymi. Szkielety koralowców znajdują się wówczas w głębszych miejscach ni w rafie begowej. Bardzo znanym typem raf są atole otaczające płytkie zbiorniki wody. Często są nazywane rafami zatokowymi. Koralowce najlepiej yją i rozwijają się w czystej wodzie. Dlatego zawsze naley pamiętać, aeby zwłaszcza w pobliu raf nie zanieczyszczać wód oraz nie zaśmiecać pla.
 
Najbardziej znany jest koral czerwony. Jego szkielet jubiley po oszlifowaniu uywają do wyrobu nych pedmiotów i ozdób. Twoą z nich naszyjniki, bransoletki i kolczyki. Do dziś góralki prezentując się w swoich strojach ludowych zakładają sznury czerwonych korali.

 
dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6