Dyktanda.net - w zamku - dyktando online.
Dyktanda

dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6

W zamku

W zamku rozległ się zgyt. Ktoś chciał otwo wielkie dwi, które skypiały ju ze starości. Szarpnął mocno za kołatkę. Potem wło kluczyk w zamek, pekręcił nim dwa razy. Dwi zostały otwarte na oście. Pechodzień, syn właścicielki zamku, szedł wawym krokiem po drewnianej podłodze. Rozglądał się cały czas wokoło siebie. Pat na ściany pełne portretów podków. Podziwiał rozłoyste paprocie. Spoglądał na stary zegar z kukułką. Nie zatymywał się i szedł dalej. Mijał kolejne pomieszczenia, a pekroczył próg dwi wychodzących na ogród. Odetchnął eśkim powietem. W altanie uj swoją matkę. Pywitał się z nią i oddał jej ksiąki, które mu we weśniu poyczyła do peczytania. Chwilę z nią porozmawiał i poegnał się, ycząc jej miłego dnia.

 
dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6