Dyktanda.net - marzenia - dyktando online.
Dyktanda

dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6

Marzenia

Kady z nas o czymś may. Czy są to podróe czy zakupy wanych dla nas eczy, to jednak są nasze pragnienia. ymy do nich kadego dnia. Jednak maenia dorosłych nią się od dziecięcych. Dzieci lubią zabawki, gry komputerowe, nego rodzaju słodkości. Nie zawsze są zadowolone z tego, co dostaną. Dla nich liczą się eczy pyjemne, a niekoniecznie poyteczne. I chocia rodzice nie zawsze są zadowoleni z takich prezentów to wiedzą, e ich pociechy lubią takie pyjemności.
 
Dorośli w odrónieniu od dzieci maą o innych eczach. Lubią podróe, wyjazdy. I te wolą coś, co sprawia radość, a nie jest eczą potebną i konieczną w domu. Jednake ich pomysły i poteby często dotyczą praktycznej strony ycia. Nie mogą zawsze oddawać się maeniom.
 
Rodzice w peciwieństwie do dzieci muszą myśleć o tym, co jest wane. Nie zawsze pejmują się emocjami i pragnieniami. Wiedzą, e od nich zaley byt rodziny. Czasami muszą odmawiać dzieciom pyjemności, ale starają się to naprawiać.

 
dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6