Dyktanda.net - w sadzie (rz,ż) - dyktando online.
Dyktanda

dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6

W sadzie

Graynka bardzo lubi owoce. Uwielba jabłka, gruszki, śliwki, czereśnie i wiśnie. Ostatnio pojechała do swojego wujka, który ma własny sad. Na dewach rosły ju soczyste, dorodne jabłka - antonówki. Razem z wujkiem zaczęli zrywać owoce i układać je w pygotowanej wcześniej drewnianej skynce. Aby dot do napiękniejszych sztuk, wujek Graynki musiał skoystać z drabiny. Wszedł na nią ostronie i podawał zerwane jabłka dziewczynce, a ona układała je w skynce. Wujek powiedział jej, e wane jest, aby nie ucać owoców, poniewa mogą się poobijać.
 
Gdy skończyli pracę, wyruszyli do domu wujka. Skynka była bardzo cięka i dlatego zapakowali ją do samochodu. Gdy dojechali na miejsce, ułoyli część owoców na półmisku, eby kady mógł się poczęstować. Graynka zaprosiła swoje koleanki, aby równie one mogły spróbować jak smakują jabłka z sadu jej wujka.
 
Ciocia Graynki obiecała, e zrobi później z pozostałych owoców pyszną szarlotkę. Dziewczynka była bardzo zadowolna z tego, e mogła zbierać owoce w sadzie. Tego samego dnia obiecała wujkowi, e jeszcze pyjedzie i pomoe mu w zrywaniu jabłek.

 
dyktanda dla klas 1-3
dyktanda dla klas 4-6